Naše aktivity

  • Včelařské kroužky - celoroční kroužky při základních školách, jejichž cílem je osvěta a vzdělávání dětí v oblasti včelaření, doprovázená uměleckými aktivitami a praktickými dílnami v průběhu školního roku. První kroužek zahájil svou činnost při ZŠ Dědina v roce 2008 a stal se tak prvním včelařským kroužkem v Praze (více o činnosti včelařského kroužku na Dědině). V roce 2015 se k němu připojil kroužek při základní škole Waldorfské v Jinonicích (více o činnosti včelařského kroužku v Jinonicích)

Příměstské tábory - náš první příměstský tábor pro malé včelaře se konal v roce 2017 v areálu waldorfské školy v Jinonicích. V červenci včelařská sezóna vrcholí, a tak jsme měli napilno - o průběhu tábora si můžete přečíst zde. V roce 2018 proběhlo pokračování tábora.

  •  Medobraní - víkendové semináře, jejichž cílem je osvěta a vzdělávání dětí, rodičů a učitelů v oblasti včelaření, doprovázená uměleckými aktivitami a praktickými dílnami. První společné medobraní se konalo v Nové Vsi nad Popelkou v roce 2009 a zúčastnili se ho především děti a rodiče ze včelařského kroužku při ZŠ Dědina. V roce 2018 proběhlo medobraní 6.-8.7.
  • Apiterapeutikum je dlouhodobým cílem spolku. Prvním krokem k tomuto cíli bylo na jaře 2016 zahájení úpravy pokusného apiterapeutika, jehož smyslem bude umožnit harmonický pobyt v bezprostřední a bezpečné blízkosti včel a získání praktických zkušeností s těmito pobyty. Více o apiterapeutiku..
  • Lipový chrám - V roce 2014 byly vysazeny základy budoucího lipového chrámu, sestávajícího ze sedmi lip v pravidelném kruhu se sedmi organickými šestiúhelníkovými úly. Cílem je vytvořit živou, rostoucí svatyni jako integrální součást krajiny.
  • Máčení svíček - zimní umělecko-řemeslně zaměřený program pro školy a školky se koná každoročně podle zájmu. Zatím poslední máčení proběhlo na vánočním jarmarku základní školy na Dědině v roce 2017. 

Osvětové přednášky - tématem je ekologické včelaření ve smyslu antroposofie a jeho pozitivního vlivu na vývoj waldorfského učitele - včela jako nejlepší učitel učitele. Podpora vzniku včelařských kroužků při waldorfských školách. Tato aktivita probíhá už řadu let, pozitivním výsledkem je mimo jiné založení dvou včelařských kroužků při ZŠ Jinonice.

Konference - konference zaměřená na léčivý vztah člověka, včel a krajiny za účasti zahraničních přednášejících se uskutečnila v září 2016. Účast byla hojná a ohlasy pozitivní. Doufáme, že na tuto akci navážeme. Více o konferenci..

Výsadba pro včely - v roce 2016 byla založena bylinná zahrádka  před včelínem nadace Tabor v Nové Vsi nad Popelkou, na okraji biodynamicky obhospodařovaného pozemku. Více o vytváření včelí zahrádky....

Vlastní včelnice - spolek a jeho členové provozují několik včelnic v Nové Vsi nad Popelkou, Praze, Roprachticích a Sokolově.