Spolek "Srdcevčele"
Sem vložte podnadpis

Základními činnostmi spolku jsou:

  1. Vzdělávání a osvětová činnost v oblasti apiterapie, včelaření, antroposofie a péče o krajinu.
  2. Chov včel podle zásad biodynamického zemědělství.
  3. Rozvoj apiterapie, podpora vzniku, výstavby a provozu apiterapeutických center ve smyslu filantropického projektu.
  4. Ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí člověka a včel.
  5. Národní a mezinárodní spolupráce s existujícími institucemi v oblasti apiterapie, včelaření, antroposofie a péče o krajinu.
  6. Iniciace, řízení a provádění projektů v oblasti apiterapie, včelaření, ekologické výchovy, péče o krajinu, a to především projekty kulturní, léčebné, vzdělávací, včetně činnosti publikační.
  7. Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany včel.

Spolek byl založen 28. 9. 2015, na den sv. Václava. Zapsán u rejstříkového soudu dne 14. 4. 2016.

Naším záměrem je vybudovat apiterapeutické pobytové a vzdělávací centrum v Nové Vsi nad Popelkou, v sídle spolku. Více o tomto projektu najdete v záložce APITERAPEUTIKUM.

V současné době probíhá několik dalších, stejně důležitých projektů